Svět čistoty a hygieny

Oznámení o změně názvu obchodní společnosti

S účinností od 10. prosince 2020 došlo ke změně obchodního názvu naší společnosti TRADETEX servis, s.r.o. se sídlem Mánesova 2055, 470 01 Česká Lípa, IČO: 227 92 660, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka C 31540 na ŘEMPO lípa s.r.o. (dále jen „Společnost“). Od 10. prosince. 2020 tak dochází ke změně názvu společnosti a fakturačních údajů, které nově zní:

ŘEMPO lípa s.r.o.
se sídlem: Mánesova 2055, 470 01 Česká Lípa
IČO: 227 92 660

Ostatní údaje Společnosti (jako jsou bankovní spojení, telefonické kontakty zůstávají beze změny.

Změna obchodního názvu Společnosti nemá žádný vliv na práva a závazky, které má naše Společnost vůči svým obchodním partnerům, ani na jejich práva a závazky vůči naší Společnosti. Na již uzavřených smlouvách se nic nemění.

Čekejte prosím...